Acord GDPR

I. Informatii generale

Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet www.newtimes.ro. („Site-ul”)

Incepand cu data de 25 mai 2018, Regulamentul 2016/679/UE privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date (in continuare "Regulamentul") este aplicat de toate statele Uniunii Europene. Prin intermediul acestui Regulament se doreste crearea unui cadru legislativ unitar si uniform pe teritoriul Uniunii Europene care sa nu mai necesite masuri nationale de implementare.

Societatea NEW TIMES SRL cu sediul social in Mun. Bucuresti, sector 6, CUI 18982200, numar de ordine in registrul comertului J40/14006/2006, reprezentata prin Robert Safta, in calitate de administrator, se aliniaza prevederilor Regulamentului si va informeaza cu privire la urmatoarele aspecte:

 

II. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

 1. Datele personale pe care le prelucram sunt, in principal, datele existente in Curriculum Vitae sau in baza noastra de date, referitoare la experienta profesionala, date demografice, de localizare sau alte date personale pe care le colectam direct de la dumneavoastra (prin aplicare pe site, email pe oricare din adresele de email cu terminatia newtimes.ro) sau din alte surse (date trimise prin aplicare site-uri de specialitate).
 2. De asemenea, colectăm si prelucram datele cu caracter personal pe care ni le furnizați atunci când completați un formular on-line pentru a beneficia de ofertele/serviciile noastre.  În acest sens, este posibil să solicităm date cu caracter personal, cum ar fi numele, adresa de e-mail, numărul de telefon, numele companiei, pozitia ocupata de dumneavoastra, precum și alte date cu caracter sensibil.
 3. Dacă sunteți vizitator al Site-ului, NewTimes SRL va prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal pe care le furnizati in mod direct in contextul utilizarii Site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizati în cadrul sectiunii de contact / intrebari / reclamatii, in masura in care ne contactati in acest fel. De exemplu, utilizam module pentru a obtine date cu caracter personal atunci cand browserul dvs. acceseaza site-urile web sau reclamele noastre. Datele dvs. cu caracter personal sunt, de asemenea, colectate atunci când efectuati cautari, postati sau atunci cand comunicati cu echipele noastre de asistenta pentru clienti. Exemple de tipuri de date cu caracter personal pe care le colectam includ; adresa IP, ID-ul dispozitivului, date despre locatie, informatii despre computer si conexiune, cum ar fi tipul și versiunea browserului, setarea fusului orar, tipuri si versiuni de conectare ale browserului. In timpul navigarii pe site-ul/site-urile Companiei, putem utiliza, de asemenea, instrumente software pentru masurarea si colectarea informatiilor despre sesiune, inclusiv timpii de reacție ai paginii, erorile de descarcare, durata vizitelor pe anumite pagini, informatii despre interactiunea paginii si metodele utilizate pentru a parcurge pagina. De asemenea, este posibil să colectam informatii tehnice pentru a ne ajuta sa va identificam dispozitivul pentru prevenirea fraudelor și pentru diagnosticare.
 4. Putem colecta date cu caracter personal din surse publice sau din alte surse, inclusiv de la partenerii nostri de incredere si terte parti, ca de ex atunci cand utilizati functionalitatea „Like" pe Facebook sau functionalitatea „+1" pe Google+

III. Scopurile si temeiurile prelucrarii

Prelucram datele personale doar pentru scopuri legitime, precum acela de a va furniza informatii cu privire la prezentarea oportunitatilor de locuri de munca disponibile in cadrul companiilor client si marketing direct (informare privind serviciile companiei, evenimente etc.), pentru imbunatatirea si dezvoltarea produselor si serviciilor pe care le oferim. Prelucrarea datelor personale se intemeiaza intotdeauna fie prin intermediul altor terti (site-uri care contin baze de date cu candidati: ejobs, best jobs, linked in, Facebook) sau prin aplicare directa pe site-ul nostru, email pe oricare din adresele de email cu terminatia newtimes.ro dupa caz, pe consimtamantul tau daca ti-ai manifestat optiunea in acest sens.

* in situatia in care va fi necesar ca, ulterior, datele sa va fie prelucrate si in alt scop decat  cele pentru care au fost colectate, mai sus mentionate, inainte de orice prelucrare, va vom furniza informatii cu privire la noile scopuri si orice alte informatii suplimentare relevante.

Temeiul pentru care colectam si administram datele tale personale este in primul rand consimtamantul tau, acordat cu prilejul prezentarii oportunitatiilor de job si gasirea unui loc de munca. Totodata, temeiul este si unul legal si/sau contractual, si are la baza raportul comercial ce a luat nastere intre noi NewTimes SRL  si compania angajatoare, prin prezentarea oportunitatiilor de job si posibila angajare a dumneavoastra dar si un temei legitim, necesar si indispensabil desfasurarii activitatilor comerciale si economice ale companiei NewTimes SRL, prevazut de Regulament. 

IV. Durata pentru care va prelucram datele

Ca principiu, NewTimes SRL va prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal atat cat este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare mentionate mai sus.

Datele dvs nu vor putea fi folosite in alte scopuri si nici nu vor putea face obiectul unor decizii automate bazate exclusiv pe prelucrarea automata.

Daca va retrageti consimtamantul pentru prelucrarea datelor, NewTimes SRL va inceta prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal, fara insa a afecta prelucrarile desfasurate de NewTimes SRL pe baza consimtamantului exprimat de catre dumneavoastra inainte de retragerea acestuia.

 V. Dezvaluirea datelor cu caracter personal

Pentru indeplinirea scopurilor de prelucrare NewTimes SRL  si pentru indeplinirea obligatiilor legale ce ne revin sau in alte scopuri legitime este posibil sa transmitem datele tale personale catre clientii firmei care ne contracteaza pentru a acoperi locurile de munca disponibile.

Vom face aceste prelucrari a datelor cu caracter confidential, asigurandu-ne insa intotdeauna ca luam masuri pentru protejarea datelor dumneavoastra (spre exemplu, clauze contractuale de confidentialitate, acorduri de prelucrare a datelor cu caracter personal).

Compania comunica datele dvs. cu caracter personal intern și anumitor terte

parti selectate in urmatoarele situatii:

Comunicarea legala.

Putem transfera si comunica datele dvs. cu caracter personal unor terte parti:

 • Pentru a ne conforma cu o obligatie legala;
 • Cand credem cu buna credinta ca este necesar conform unei legi aplicabile;
 • La cererea autoritatilor guvernamentale care efectueaza o ancheta;
 • Pentru a verifica sau a impune „Termenii de utilizare” sau alte politici
  aplicabile;
 • Pentru a detecta sau proteja impotriva fraudelor sau a oricaror vulnerabilitati tehnice sau de securitate;
 • Pentru a raspunde unei situatii de urgenta 
 • Pentru a proteja drepturile, proprietatea, siguranța sau securitatea tertelor parti, a vizitatorilor site-urilor web ale companiei sau a publicului.

 

Furnizorilor de servicii terta parte care indeplinesc functii in numele nostru

cum ar fi companiile care sunt interesate in a colabora cu Dvs in baza experientei de care dispuneti. Acestia au acces la datele cu caracter personal necesare pentru a-si indeplini functiile, dar nu le pot folosi in alte scopuri. Mai mult, acestia trebuie sa

proceseze aceste date cu caracter personal in conformitate cu prezenta Declaratie de confidentialitate si in conformitate cu legile si reglementarile aplicabile privind protectia datelor.

VI. Drepturile de care beneficiati

In conditiile prevazute de legislatia in materia prelucrarii datelor cu caracter personal, in calitate de persoane vizate, beneficiati de urmatoarele drepturi:

 • dreptul la informare: dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către NewTimes SRL, asa cum sunt descrise în prezentul document;
 • dreptul de acces la date: dreptul de a solicita sa vi se comunice categoriile de date cu caracter personal care sunt prelucrate, scopul in care are loc prelucrarea, destinatarii carora le-au fost sau vor fi comunicate, perioada pentru care se preconizeaza ca vor fi stocate sau, daca acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili aceasta perioada; existenta unui proces decizional automatizat incluzand crearea de profiluri. Se poate exercita oricând pe durata procesării și se furnizează răspuns în interval de 30 de zile calendaristice.
 • dreptul la rectificare: dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de catre NewTimes SRL a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicata fiecarui destinatar la care au fost transmise datele, cu exceptia cazului în care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproportionate. Se poate exercita oricând pe durata procesării, se implementează imediat și se furnizează răspuns în interval de 30 de zile calendaristice.
 • dreptul la stergerea datelor, fara intarzieri nejustificate („dreptul de a fi uitat”), in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive:
  • acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  • în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
  • în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
  • în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
  • în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
  • datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul.

Se poate exercita oricând pe durata procesării, se implementează imediat și se furnizează răspuns în interval de 30 de zile calendaristice

 • dreptul la restrictionarea prelucrarii: aveti dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii datelor in urmatoarele situatii: daca ati contestat exactitatea datelor, pentru o perioada care ne permite sa verificam exactitatea datelor; daca prelucrarea este ilegala, iar dvs va opuneti stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor; daca operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar le solicitati  pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; daca v-ati opus prelucrarii pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra drepturilor dvs. Se poate exercita oricând pe durata procesării, se implementează imediat și se furnizează răspuns în interval de 30 de zile calendaristice.
 • dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către NewTimes SRL către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege. Se poate exercita oricând pe durata procesării și se furnizează răspuns/soluție de implementare într-un interval rezonabil (cât mai repede).
 • dreptul la opoziție – aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor dvs daca ele privesc marketingul direct. Totodata, va puteti opune prelucrarii, cu exceptia cazului in care NewTimes SRL demonstreaza ca are motive legitime care justifica prelucrarea si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor dvs sau ca scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta. Se poate exercita oricând pe durata procesării și se implementează imediat.
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate: dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
 • dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email:office@newtimes.ro.

Cookie-uri

Website-ul nostru folosește cookie-uri. Cookie-ul este un fișier care conține un identificator (un șir de litere și numere), care este trimis de un server web către un browser și care este stocat de acel browser. Identificatorul este apoi trimis înapoi la server de fiecare dată când browser-ul solicită o pagină de la acesta. Cookie-urile pot fi cookie-uri „persistente” sau cookie-uri „de sesiune”: cookie-ul persistent va fi stocat de către browser și va rămâne valabil până la data stabilită de expirare, cu excepția cazului în care acesta este șters înainte de data de expirare; pe de altă parte, cookie-ul de sesiune va expira la sfârșitul sesiunii utilizatorului, la închiderea browser-ului. Cookie-urile nu conțin de obicei informații care identifică personal un utilizator, dar informațiile personale pe care le stocăm despre dvs. pot fi legate de informațiile stocate și obținute prin cookie-uri. Pe site-ul nostru folosim cookie-uri persistente, cât și de sesiune.

 1. Numele cookie-urilor pe care le folosim pe website-ul nostru și scopurile pentru care sunt utilizate acestea pot fi găsite mai jos:
  1. Folosim Google Analytics și Adwords pe website-ul nostru pentru a recunoaște un computer atunci când un utilizator, vizitează website-ul / urmărește utilizatorii cât timp navighează pe website / permite activarea unui coș de cumpărături pe website / îmbunătățește capacitatea de utilizare a website-ului / analizează utilizarea website-ului / administrează website-ul / previne fraudele și îmbunătățește securitatea website-ului / personalizează website-ul pentru fiecare utilizator / direcționează reclame care pot fi de interes deosebit pentru utilizator / descrieți scopul (scopurile).
 2. Majoritatea browser-elor vă permit să refuzați să acceptați cookie-uri – de exemplu:
  1. în Internet Explorer (versiunea 10) puteți bloca cookie-urile utilizând suprascrierea setărilor de manipulare a cookie-urilor, disponibile printr-un clic pe „Instrumente”, „Opțiuni de Internet”, „Confidențialitate”, apoi „Avansat”;
  2. în Firefox (versiunea 24) puteți bloca toate cookie-urile făcând clic pe „Instrumente”, „Opțiuni”, „Confidențialitate”, selectând „Utilizați setări personalizate pentru istoric” din meniul derulant și debifând „Acceptați cookie-uri de la website-uri”; și
  3. în Chrome (versiunea 29), puteți bloca toate cookie-urile accesând meniul „Personalizare și control”, făcând clic pe „Setări”, „Afișați setările avansate” și pe „Setări de conținut”, apoi selectând „Blocați site-urile să trimită orice date” la rubrica „Cookie-uri”.

Blocarea tuturor cookie-urilor va avea un impact negativ asupra utilizabilității multor website-uri. Dacă blocați cookie-urile, nu veți putea utiliza toate funcțiile de pe website-ul nostru.

 1. Puteți șterge cookie-urile deja stocate pe computer – de exemplu:
  1. În Internet Explorer (versiunea 10), trebuie să ștergeți manual fișierele cookie (puteți găsi instrucțiuni despre cum puteți face acest lucru la http://support.microsoft.com/kb/278835 );
  2. În Firefox (versiunea 24), puteți șterge cookie-urile făcând clic pe „Instrumente”, „Opțiuni” și „Confidențialitate”, apoi selectând „Utilizați setări personalizate pentru istoric”, făcând clic pe „Afișare cookie-uri”, apoi pe „Ștergeți toate Cookie-urile“; și
  3. în Chrome (versiunea 29), puteți șterge toate cookie-urile accesând meniul „Personalizare și control”, făcând clic pe „Setări”, „Afișați setările avansate” și pe „Ștergeți datele de navigare”, apoi selectați „Ștergeți cookie-urile și alte date despre website și plugin-uri” și faceți clic pe „Ștergeți datele de navigare”.
 2. Ștergerea cookie-urilor va avea un impact negativ asupra utilizabilității multor website-uri.

Acest document a fost creat folosind un șablon de la SEQ Legal (seqlegal.com) și modificat de către Website Planet (www.websiteplanet.com)